Hiszpański – odmiana czasowników

Pamiętamy, że w hiszpańskim mamy 3 grupy czasowników. Najwięcej z nich należy do pierwszej grupy (-ar). Druga grupa czasowników hiszpańskich kończy się na -er, a trzecia – na -ir. Aby odmienić czasownik w czasie teraźniejszym, odcinamy końcówkę typową dla danej grupy i dodajemy inną, odpowiednią dla konkretnej osoby.